Kestävän kehityksen käsite seisoo kolmella jalalla: talous, sosiaalinen hyöty ja ympäristö. Meille on tärkeää, että otamme nämä kolme käsitettä aina huomioon kaikessa toiminnassamme.

 

Talous

ABA Skolin on toimittava taloudellisesti kestävällä tavalla pitkällä aikavälillä hyvää liiketoimintatapaa noudattaen. Työskentelemme ennakoivasti vastataksemme tuleviin asiakastarpeisiin ja ollaksemme tuotetarjonnan kärjessä. Tavoitteena on kasvattaa markkinaosuutta tasaisesti kaikilla tuotealueilla.

 

Yhteiskunnallinen hyöty

Tarjoamme tuotteita, jotka auttavat päiväkoteja ja kouluja saavuttamaan opetustavoitteensa.

Asetamme toimittajillemme ympäristöä, korruptiota, työoloja, terveyttä ja turvallisuutta sekä ympäristöä koskevia vaatimuksia käytännesääntöjemme avulla. Arvostamme ILO:n yleissopimuksen ja YK:n lapsen oikeuksia koskevan yleissopimuksen periaatteita ja perustamme monet näistä vaatimuksista niihin.

Henkilöstömme on työskenneltävä turvallisessa, tasa-arvoisessa ja syrjimättömässä ympäristössä. Heillä on oltava hyvät mahdollisuudet kehittää itseään ja työtään.

Toimimalla ennakoivasti, tarjoamalla vain korkealaatuisia ja turvallisia tuotteita ja noudattamalla kuntien ympäristövaatimuksia (haitta-aineeton esikoulu) varmistamme, että lapset ja henkilökunta eivät altistu kielteisille terveysvaikutuksille tai onnettomuuksille.

 

Ympäristö

Suojelemme tulevia sukupolvia tiedostamalla, että maailmamme resurssit ja uusiutuva kapasiteetti ovat rajalliset ja että meidän on siksi oltava tietoisia siitä, että kaikella, mitä käytämme, kulutamme ja heitämme pois, on suuri vaikutus ympäristöön.

Teemme tämän seuraavasti;

  • lasten edun asettaminen aina etusijalle
  • teemme ympäristötyöstä olennaisen osan toimintaamme ja pyrimme ehkäisemään kielteisiä ympäristövaikutuksia.
  • minimoimme toimintamme ympäristövaikutukset tehokkaalla jätehuollolla ja resurssien säästämisellä.
  • työskentelemme järjestelmällisesti lainsäädännön ja muiden ympäristövaatimusten noudattamiseksi.
  • työskentelemme toimittajiemme, kumppaneidemme ja asiakkaidemme kanssa varmistaaksemme, että tuotteemme ja palvelumme soveltuvat optimaalisesti ympäristöön.
  • sitouttamalla henkilöstömme ympäristötyöhön tuomalla luontaisen ympäristöajattelun toimintaamme.
  • parannamme jatkuvasti ympäristöjärjestelmäämme suunnittelemalla, hallinnoimalla ja arvioimalla prosessejamme.

Lisätietoja ympäristötyöstämme

ABA Skol on yksi johtavista toimittajista kouluille ja päiväkodeille pohjoismaissa. Kaikki toimintamme vaikuttavat siis tavalla tai toisella ympäristöön. Olemme hyvin tietoisia siitä, että meidän on kaikin tavoin tehtävä kaikkemme varmistaaksemme, että toimintamme vaikuttaa ympäristöön mahdollisimman vähän.

Uutiskirje

Tilaa uutiskirjeemme niin pysyt kartalla uusimmista tuotteista ja viimeisimmistä tarjouksista!