Merkinnät ja symbolit

Tältä sivulta löydät yhteenvedon verkkokaupassamme käytettävistä symboleista. Symbolit liittyvät pääosin vastuulliseen tuotantoon, ympäristöarvoihin ja turvallisuuteen.

Joutsenmerkki

Joutsenmerkki (eli pohjoismainen ympäristömerkki) on Pohjoismaissa käytettävä virallinen ympäristömerkki, joka kertoo sillä merkityn tuotteen tai palvelun noudattavan sille suunniteltuja ympäristökriteereitä. Joutsenmerkki myönnetään sellaisille tuotteille ja palveluille, jotka ovat ympäristön kannalta oman tuoteryhmänsä parhaita: kriteerit pyritään asettamaan siten, että vain 20–30 prosenttia ryhmän tuotteista tai palveluista pystyy läpäisemään ne.

FSC

Forest Stewardship Council (FSC) on kansainvälinen kansalaisjärjestö, jonka päämäärä on edistää kestävää kehitystä maailman metsävarojen käytössä. Se myöntää tuotteille ja palveluille FSC-sertifikaatteja. FSC:n tärkeimpinä työkaluina toimivat standardien asettaminen, sertifiointi ja sertifioitujen metsäteollisuustuotteiden pakkauksiin lisättävä FSC-logo.

Biopohjaiset tuotteet

Biobased (eli biopohjaiset tuotteet) on meidän itsemme kehittämä symboli, joka korostaa biomuoveista valmistettuja muovituotteita. Symboli osoittaa, että tuotteet on valmistettu uusiutuvista raaka-aineista. 

Öko-Tex

Öko-Tex-standardi 100 (Oeko-Tex) on kansainvälinen tekstiilien testaus- ja sertifiointijärjestelmä, joka kehitettiin vuonna 1992. Standardi rajoittaa tiettyjen haitta-aineiksi katsottavien tekstiilikemikaalien käyttöä. Riippumattomien tutkimuslaitosten myöntämä sertifikaatti takaa, että tuotteessa ei ole haitallisia torjunta-aine-, raskasmetalli- tai formaldehydijäämiä

Fairtrade

Reilun kaupan (Fairtrade) keskiössä on sertifiointijärjestelmä. Reilun kaupan merkkiä saavat käyttää vastuulliset maataloustuottajat, joiden tiloilla työolot ovat inhimilliset, työntekijöiden oikeuksia kunnioitetaan ja palkat ovat lakien mukaisia. Lapsityövoiman ja pakkotyön hyväksikäyttö on kielletty, ja ympäristön suhteen on toimittava vastuullisesti. Reilun kaupan ostajien on maksettava pienviljelijöille takuuhintaa ja Reilun kaupan lisää.

EU Ecolabel

EU-ympäristömerkki (EU Ecolabel) kertoo puolueettomasti tuotteen ja palvelun ympäristöystävällisyydestä – tuotteen turvallisuutta ja laadukkuutta unohtamatta. Se ohjaa kuluttajia ja yrityksiä vastuulliseen, ympäristön paremmin huomioivaan kuluttamiseen. EU-ympäristömerkitty tuote tai palvelu täyttää tiukat vaatimukset, jotka koskevat paitsi tuotteesta tai palvelusta aiheutuvia ympäristövaikutuksia, myös tuotteen toimivuutta ja turvallisuutta käyttäjälle.

Blauer Engel

Sininen enkeli (Blauer Engel) on saksalainen ympäristömerkki, joka on myönnetty erityisen ympäristöystävällisille tuotteille ja palveluille vuodesta 1978 lähtien.

EMAS

The Eco-Management and Audit Scheme (EMAS) on johtamisjärjestelmä, joka auttaa organisaatiota ottamaan ympäristöasiat huomioon toiminnassaan. Sen avulla organisaatio voi myös osoittaa ympäristönsuojelunsa tason kehittymisen. Järjestelmä on käytössä Euroopan unionissa ja ETA-maissa. Se perustuu EU:n asetukseen organisaatioiden vapaaehtoisesta osallistumisesta yhteisön ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmään.

GUT

GUT tukee eurooppalaista tekstiililattiapäällystealaa asettamalla ja kehittämällä jatkuvasti ympäristöstandardeja, jotta kuluttajat saisivat parhaan mahdollisen suojan. Kaikki GUT-merkillä varustetut tuotteet testataan tiukasti haitallisten aineiden ja päästöjen varalta uusimpien tutkimustulosten ja käytettävissä olevien tekniikoiden mukaisesti.

I’m Green

I’m green™ biopohjaiset tuotteet valmistetaan uusiutuvasta lähteestä, etanolisokeriruo'osta. Fossiilisten polttoaineiden korvaaminen uusiutuvalla raaka-aineella vähentää merkittävästi muovien arvoketjun kasvihuonekaasupäästöjä. 

STEAM

STEAM-alat ovat tieteen, teknologian, tekniikan, taiteen ja matematiikan aloja. STEAM-alalla on tarkoitus yhdistää STEM-aiheet taideaineisiin eri asiaankuuluvilla koulutusaloilla.

STEM

STEM on englanninkielinen lyhenne sanoista science, technology, engineering, mathematics. Sillä tarkoitetaan luonnontieteiden ja insinöörityön aloja – teknistieteellisiä aloja.

PEFC

PEFC-merkki tarkoittaa, että tuotteeseen on käytetty kestävästi hoidetuista metsistä peräisin olevaa puuta. Riippumattomat tarkastajat valvovat, että puuraaka-aineen alkuperä on jäljitettävissä. PEFC-merkin avulla voidaan varmistua tuotteen vastuullisuudesta ja alkuperästä.

Haitta-aineeton

Operaatio Haitta-aineeton päiväkoti oli Ruotsin luonnonsuojeluyhdistyksen aloite vaarallisten aineiden poistamiseksi lasten varhaiskasvatusympäristöistä. Kampanjan tavoitteena oli poistaa vanhat ympäristölle vaaralliset materiaalit päiväkodeista ja luoda parempi ja terveellisempi varhaiskasvatusympäristö.

Ei alle 3-vuotiaille

Alle 3-vuotiaille tarkoitettujen lelujen tai muiden tuotteiden ja niistä mahdollisesti irtoavien osien on oltava mitoiltaan sellaisia, ettei lapsi voi niitä niellä tai joutua tukehtumisvaaraan. Tällä symbolilla merkityt tuotteet eivät sovellu alle 3-vuotiaille.

Uutiskirje

Tilaa uutiskirjeemme niin pysyt kartalla uusimmista tuotteista ja viimeisimmistä tarjouksista!